filter

39 rezultate në kategorinë Konsulence

Eshte shoqeri profesionale qe ofron sherbimet e konsulencave financiare, fiskale dhe kontabile si dhe sherbime te tjera te ngjashme. Shoqeria “ARDEX-CONSULTING.” Sh.p.k. ka bashkepunuar edhe me shoqeri te ndryshme prestigjoze auditimi.

Ardex Consulting
Rruga "Murat Toptani"

Qendra Eurocol kati 3,

Tiranë,
Shqipëri

Tel: +355 682007251

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

RRUGA 3 VELLEZERIT KONDI

Tirane,
Shqiperi

Tel: 694066810

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

RRUGA E KAVAJES

Tirane,
Shqiperi

Tel: 04 2232 726

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

RRUGA PJETER BOGDANI

Tirane,
Shqiperi

Tel: 04 2242 599

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

Tiranë

Tirane,
Shqiperi

Tel: 04 2228 816

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

Rr. Hajdar Hidri

Tirane,
Shqiperi

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

RRUGA NIKOLLA TUPE

Tirane,
Shqiperi

Tel: 04 2255 908

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

RRUGA E ELBASANIT

Tirane,
Shqiperi

Tel: 04 2274 936

Ju po shikoni pak detaje rreth ketij Biznesi sepse ai nuk i ka freskuar te dhenat e veta. Kjo ofrohet edhe Falas!

RRUGA KAVAJES

Tirane,
Shqiperi

Tel: 04 2229 724