Alpha Bank

Adresa:
Bulevardi Zog I
Nr 47
Tiranë,
Shqipëri
telefon:
+ 35542278619
website:
Vizitoni Websitn
Kontaktoje këtë Biznes

Eshtë Biznesi juaj?

Përshkrimi

lpha Bank Albania filloi të operojë në Shqipëri në Janar të vitit 1998 si degë e Alpha Bank A.E., një prej bankave më të mëdha në Greqi, e themeluar në vitin 1879 dhe me një prezencë të rëndësishme në Europën Juglindore, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Qipro. Fillimisht emri i degës ishte Alpha Credit Bank-Dega Tiranë dhe tanimë është Alpha Bank Albania SH.A. Që prej vitit 1998 dega ka përdorur të njëjtin emër tregtar ALPHA BANK.

Alpha Bank është një nga bankat më të mëdha në vend me një pjesë tregu të konsiderueshme si në biznesin bankar me shumicë ashtu edhe në atë me pakicë. Qëllimi i Alpha Bank është të mbajë një bazë të fuqishme kapitali për të mbështetur zhvillimin e bankës dhe të fitojë besimin e depozitorëve, tregjeve dhe partnerëve të biznesit. Kapitali i bankës prej 79 milionë Eurosh, e bën Alpha Bank një nga bankat më të mirëkapitalizuara në Shqipëri. Burimet kryesore të rritjes së kapitalit kanë qenë a) kapitalizimi i fitimeve të Alpha Bank-Albania ne vitet 1998-2009 dhe b) kontributi i vazhdueshëm i Alpha Bank Greqi. Banka po vazhdon të mbajë tregues të lartë likuiditeti dhe gjithashtu prej shumë vitesh Alpha Bank është një bankë e vetë-financuar me një raport pozitiv depozita hua për çdo monedhë dhe për të gjitha monedhat së bashku.

Historikisht Alpha Bank ka qenë e përqëndruar në financimin e shoqërive tregtare, duke u renditur për shumë vite si një nga aktorët kryesorë në ekonominë shqiptare. Alpha Bank ka qenë banka e cila ka dhënë kredinë më të madhe një kompanie private, ka qenë një nga pjesëmarrësit kryesorë në vend për të dhënë një kredi të sindikuar një kompanie private; ka qenë banka që ka financuar projektet më të mëdha infrastrukturore në Shqipëri si: Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, Industria e Telekomunikacionit etj si edhe në bashkëpunim me institucione ndërkombëtare financiare ka financuar shumë projekte të rëndësishme private. Gjithashtu Alpha Bank ka qenë banka e parë në Shqipëri që ka realizuar dhënien e kredisë më të madhe ndaj Shtetit Shqiptar.

Sot, Alpha Bank ofron shërbim cilësor në më shumë se 210 mijë klientëve nëpërmjet 42 degëve në të gjithë vendin dhe kanaleve të tjera alternative si 58 ATM, Web banking dhe 1,072 terminale POS.

Banka është lider në biznesin e kartave, duke ofruar karta krediti nën emrat tregtarë American Express dhe VISA. Alpha Bank është lëshues dhe pranues ekskluziv i kartave American Express, duke u ofruar kartëmbajtësve që e përdorin këtë kartë kudo në botë, një listë të gjatë përfitimesh dhe privilegjesh. Alpha Bank është banka e parë e cila hodhi në tregun shqiptar një kartë krediti nën dy emra tregtarë së bashku, atë të Alpha Bank dhe të Vodafone (Karta Vodafone American Express nga Alpha Bank). Kjo kartë ofron përfitime si për klientët e bankës ashtu edhe për ata të Vodafone nëpërmjet programeve të shpërblimit. Karta e debitit VISA Electron i mundëson akses klientëve në llogaritë e tyre pa asnjë kosto për transaksionet e kryera në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank.

Banka ofron një gamë të gjerë produktesh investimi dhe depozitash, të krijuara posaçërisht për klientët individë, të cilat kombinojnë përfitimin me interesat konkurruese dhe fleksibilitetin e përdorimit të fondeve të tyre në çdo moment. Sot, Alpha Bank numëron 15 produkte të ndryshme depozitash, të kategorizuara në depozita me afat dhe llogari kursimi të cilat plotësojnë çdo nevojë të klientëve, dhe i shpërblejnë ata sipas skemës së zgjedhur të investimit.

Përsa i përket segmentit të kreditimit me pakicë, Banka renditet ndër bankat kryesore të sistemit, duke i kushtuar vëmendje të veçantë kredive për shtëpi. Kushtet konkurruese të tyre, si afati i favorshëm dhe këstet mujore të ulta e kanë bërë këtë produkt mjaft tërheqës në tregun vendas; klientët ekzistues kanë fleksibilitetin të kombinojnë normat e interesit fiks me ato të ndryshueshme, rishikimin e kushteve të kredisë në rastet kur kanë vështirësi ripagimi, si dhe shërbimin ndihmës të njoftimit të këstit të kredisë nëpërmjet mesazheve në celular.

Kreditimi i biznesit të vogël ka pasur gjithashtu prioritet për Bankën, duke dhënë ndihmesën e vet në zhvillimin e biznesit dhe duke i ofruar këtij segmenti likuiditetin e nevojshëm për ta mbështetur dhe rritur atë. Gjithashtu kreditimi përbën një lidhje të fortë midis Bankës dhe biznesit për t’i ofruar shërbime dhe produkte të tjera shtesë këtij segmenti.

Operacionet bankare janë të mbështetura nga një teknologji dhe sisteme moderne të informacionit për drejtim, personel të trajnuar dhe me eksperiencë bankare ndërkombëtare, drejtues të përgjegjshëm të orientuar drejt kërkesës së tregut dhe standarte më të mira të etikës dhe sjelljes profesionale.

08:30-14:30

Dega Tiranë
Blvd. Zogu I Nr.47
TIRANA, ALBANIA
Tel.: 00355 4224 0478,
Fax: 00355 4223 2102
E-Mail: tiranabranch.albania@alpha.gr


Dega Gjirokaster
L-18 Shtatori
GJIROKASTER, ALBANIA
Tel.: 00355 8426 6866,
Fax: 00355 8426 3947
Email: gjirokasterbranch.albania@alpha.gr

Dega Vlorë
Qendra e Biznesit ''Riviera''
Bul. Vlore - Skele
Vlore, ALBANIA
Τel.: 00355 3322 8270
Fax: 00355 3322 8230
E-mail: vlorabranch.albania@alpha.gr

Dega Durres
Skenderbej Street
DURRES, ALBANIA
Tel.: 00355 5222 7707,
Fax: 00355 5222 0005
E-mail: durresbranch.albania@alpha.gr

Dega Zogu I Zi
Sheshi Karl Topia
Tirana, ALBANIA
Tel.: 00355 4240 4048,
Fax: 00355 4240 4045
E-mail: zoguizibranch.albania@alpha.gr


Dega Shtraus Square
Rruga "Qemal Stafa", No 269/1
Tirana, Albania
Τel.: 00355 4237 4072
Fax: 00355 4237 9926
E-mail: shtraussquarebranch.albania@alpha.gr

Dega Blvd. B. Curri
Blvd. "Bajram Curri"
Tirana, Albania
Τel.: 00355 4 232 0236
Fax: 00355 4 232 0216
E-mail: blvd.b.curribranch.albania@alpha.gr

Dega Elbasan
"Qemal Stafa" Rruga Rinia Nr. 1
ELBASSAN, ALBANIA
Tel.: 00355 5425 5248,
Fax: 00355 5425 4884
Email: elbassanbranch.albania@alpha.gr

Dega Lezhë
Lagjja Beslidhja
Lezha, ALBANIA
Tel.: 00355 2152 4185,
Fax: 00355 2152 4187
E-mail: lezhabranch.albania@alpha.gr

Dega Pogradec
Lagjja 1
Kapri Center
Pogradeci, ALBANIA
Tel.: 00355 8322 6812,
Fax: 00355 8322 6813
E-mail: pogradecibranch.albani@alpha.gr

Dega Stadiumi Dinamo
Rruga Muhamet Gjollesha
Tirana, ALBANIA
Tel.: 003554 4224 3322,
Fax: 003554 4224 3702
E-mail: stadiumdynamobranch.albania@alpha.gr

Dega Burrel
Lagjja Partizani
Burrel, ALBANIA
Tel.: 00355 217 22 764
Fax: 00355 217 22 500
E-mail: burrelbranch.albania@alpha.gr

Dega Kukes
Lagjja 6
Kukes, ALBANIA
Tel.: 00355 242 24 815
Fax: 00355 242 24 814
E-mail: kukesbranch.albania@alpha.gr

Dega Kristo Negovani
Lagjja ''28 Nentori''
Rruga ''Al Kristo Negovani''
Vlore, ALBANIA
Tel.: 00355 33 233 927
Fax: 00355 33 233 925
E-mai: kristonegovanibranch.albania@alpha.gr

Dega Permeti
''Abdyl Frasheri'' Sq.
Permet
ALBANIA
Tel.: 00355 8132 3390
Fax: 00355 8132 3397
E-mail: permetibranch.albania@alpha.gr

Dega Cajupi
Sheshi ''Cerciz Topulli''
Lagja ''11 Janari''
Gjirokaster
ALBANIA
Tel.: 00355 842 28 292
Fax: 00355 842 26 604
E-mail: cajupibranch.albania@alpha.gr

Dega Patos
Lagja e Re
Patos
ALBANIA
Tel.: 00355 381 24 619
Fax: 00355 381 24 620
E-mail: patosibranch.albania@alpha.gr

Dega Ura Vajgurore
Lagjja ''18 Tetori''
Ura Vajgurore
ALBANIA
Tel.: 00355 361 22 123
Fax: 00355 361 22 261
E-mail: uravajgurorebranch.albania@alpha.gr

Dega Librazhd
Sheshi "Gjorg Golemi"
Bulevardi Kryesor
Librazhd
ALBANIA
Tel.: 00355 514 23 803
Fax: 00355 514 23 802
E-mail: librazhdibranch.albania@alpha.gr

Dega Hekurudha
Lagjja No 13, Plazh
Durres
ALBANIA
Tel.: 00355 52 26 3248
Fax: 00355 52 26 3247
E-mail: hekurudhabranch.albania@alpha.gr

Dega Tepelenë
Shetitorja Kryesore
Lagjja ''Mustafa Matohiti''
Tepelene
ALBANIA
Tel.: 00355 814 22 327
Fax: 00355 814 22 342
E-mail: tepelenabranch.albania@alpha.gr

Dega Peshkopi
Lagjja Gjok Ndoci
Peshkopi, ALBANIA
Tel.: 00355 218 25 544
Fax: 00355 218 25 545
E-mail: peshkopiabranch.albania@alpha.gr

Dega Blloku i Ambasadave
Rruga e. Kavajes
G-Kam Center
Tirana, ALBANIA
Tel.: 00355 4223 6861,
Fax: 00355 4223 6710
E-mail: bllokuiambasadave.albania@alpha.gr

Dega Berat
Sheshi Qendror
BERAT, ALBANIA
Τel.: 00355 3223 1457,
Fax: 00355 3223 1581
E-mail: beratibranch.albania@alpha.gr

Dega Fier
Rruga ''Ramiz Aranitasi''
Fier, Albania
Τel.: 00355 3422 8402,
Fax: 00355 3422 8405
Ε-mail: fierbranch.albania@alpha.gr

Dega Pjeter Budi
Rruga E Elbasanit, Nr.45
Tirana, Albania
Τel.: 00355 4237 9101
Fax: 00355 4237 9098
Ε-mail: pjeterbudibranch.albania@alpha.gr

Dega Korçë
Blvd. Fan Noli
Pallati Afer Bashkise
Korce, Albania
Τel.: 00355 8225 4313,
Fax: 00355 8225 4310
E-mail: korchabranch.albania@alpha.gr

Dega Lushnjë
Lagjja "Xhevdet Nepravishta"
Rruga "Kongresi i Lushnjes"
Lushnjes, Albania
Τel.: 00355 35 226 282,
Fax: 00355 35 226 284
E-mail: lushnjabranch.albania@alpha.gr

Dega Shkodër
Lagjja "Vasil Shanto"
Rruga "Cajupi"
Shkoder, Albania
Τel.: 00355 2225 4771,
Fax: 00355 2225 1426
E-mail: shkodrabranch.albania@alpha.gr

Dega Sarandë
Lagjja 1
Rruga Mustafa Matohiti
SARANDE, ALBANIA
Tel.: 00355 8522 6939,
Fax: 00355 8522 6937
E-mail: sarandabranch.albania@alpha.gr

Dega Lac
Lagjja No 3
Lac, ALBANIA
Tel.: 00355 53 222 461
Fax: 00355 53 222 248
E-mail: lacibranch.albania@alpha.gr

Dega Ballsh
Lagjja 28 Nentori
Blvd. Kryesor
Ballsh, ALBANIA
Tel. 00355 313 22 984
Fax: 00355 313 23 955
E-mail:ballshibranch.albania@alpha.gr

Dega Erseke
Blloku No 5
Rruga Varrezat e Deshmoreve
Erseke
ALBANIA
Tel.: 00355 812 23 234
Fax: 00355 812 23 237
E-mail:ersekebranch.albania@alpha.gr

Dega Kombinat
Rruga e Kavajes, Kombinat
Tirana, ALBANIA
Tel.: 00355 4247 7234
Fax: 00355 4247 7232
E-mail: kombinatibranch.albania@alpha.gr

Dega Fushe - Kruje
Fushe - Kruje
Kruje, ALBANIA
Tel.: 00355 5 632 2949
Fax: 00355 5 632 2947
E-mail: fushekrujebranch.albania@alpha.gr

Dega Kamez
Qender Kamez
Kamez, ALBANIA
Tel.: 00355 4 830 2263
Fax: 00355 4 830 2255
E-mail: kamezbranch.albania@alpha.gr

Dega Bilisht
Sheshi "1Maji"
Bilisht, ALBANIA
Tηλ.: 00355 811 22 909
Fax: 00355 811 22 926
E-mail: bilishtbranch.albania@alpha.gr

Dega Unaza e Re
Unaza e Re
Tirana, ALBANIA
Tel.: 00355 48 32 0557
Fax: 00355 48 32 0555
E-mail: unazaere.albani@alpha.gr

Dega Sami Frasheri
Rruga S. Frasheri
Tirana
ALBANIA
Tel.: 00355 4223 2905
Fax: 00355 4223 0302
E-mail:samifrasheribranch.albania@alpha.gr

Dega Rinia
''Kongresi i Elbasanit''
Rruga ''Koco Brisku''
Elbasan, ALBANIA
Tel.: 00355 542 42 263
Fax: 00355 542 42 406
E-mail: riniabranch.albania@alpha.gr

Dega Himarë
Rruga Nacionale, Spile
Himare
ALBANIA
Tel.: 00355 393 22 905
Fax: 00355 393 22 907
E-mail: himarabranch.albania@alpha.gr


Dega Kucovë
Rruga Naftetari 1
Lagjja Llukan Prifti
Kucova
ALBANIA
Tel.: 00355 3112 3443
Fax: 00355 3112 2006
E-mail: kucovabranch.albania@alpha.gr

A keni edhe ju një Biznes?

1. Publikoni Biznesin tuaj
2. Fitoni akses të plotë
3. Lidhuni me më shumë konsumatorë

Publiko tani »